مشاهده همه
%15 نبات تخت زعفرانی کسری – 700 گرم
نبات تخت زعفرانی کسری – 700 گرم
%1565,000 
55,000 تومان
سوهان گل مجلسی پارسین – 500 گرم
سوهان گل مجلسی پارسین – 500 گرم
140,000 تومان
سوهان لقمه‌ای پارسین – 500 گرم
سوهان لقمه‌ای پارسین – 500 گرم
140,000 تومان
سوهان گزی پارسین طرح کاشی – 530 گرم
سوهان گزی پارسین طرح کاشی – 530 گرم
148,000 تومان
سوهان باقلوایی پارسین طرح گلدان – 800 گرم
سوهان باقلوایی پارسین طرح گلدان – 800 گرم
224,000 تومان
سوهان باقلوایی پارسین طرح کاشی – 800 گرم
سوهان باقلوایی پارسین طرح کاشی – 800 گرم
224,000 تومان
پولکی میکس کرمانی – 450 گرم
پولکی میکس کرمانی – 450 گرم
32,000 تومان
نبات تخت زعفرانی کرمانی – 700 گرم
نبات تخت زعفرانی کرمانی – 700 گرم
ناموجود
نبات چوبی نی دار زعفرانی کرمانی – 400 گرم
نبات چوبی نی دار زعفرانی کرمانی – 400 گرم
32,000 تومان
نبات شاخه‌ای زعفرانی کرمانی – 700 گرم
نبات شاخه‌ای زعفرانی کرمانی – 700 گرم
ناموجود
سوهان عسلی تخت جعبه فلزی کرمانی – 350 گرم
سوهان عسلی تخت جعبه فلزی کرمانی – 350 گرم
ناموجود
سوهان عسلی گزی کرمانی – 450 گرم
سوهان عسلی گزی کرمانی – 450 گرم
ناموجود
سوهان عسلی لقمه‌‌ای کرمانی – 450 گرم
سوهان عسلی لقمه‌‌ای کرمانی – 450 گرم
ناموجود
%2 سوهان عسلی تخت جعبه مقوایی کرمانی – 450 گرم
سوهان عسلی تخت جعبه مقوایی کرمانی – 450 گرم
%2110,000 
108,000 تومان
گز آردی مخلوط پسته و بادام 28 درصد سکه‌ای کرمانی – 400 گرم
گز آردی مخلوط پسته و بادام 28 درصد سکه‌ای کرمانی – 400 گرم
ناموجود
%3 گز آردی مخلوط پسته و بادام 28 درصد گل درشت کرمانی – 450 گرم
گز آردی مخلوط پسته و بادام 28 درصد گل درشت کرمانی – 450 گرم
%3174,000 
168,000 تومان
%3 گز آردی بادام 40 درصد فوق ممتاز انگبینی کرمانی – 450 گرم
گز آردی بادام 40 درصد فوق ممتاز انگبینی کرمانی – 450 گرم
%3234,000 
228,000 تومان
%2 گز آردی بادام 42 درصد ویژه گل درشت کرمانی – 450 گرم
گز آردی بادام 42 درصد ویژه گل درشت کرمانی – 450 گرم
%2201,000 
196,000 تومان
%3 گز آردی بادام 38 درصد گل درشت کرمانی – 450 گرم
گز آردی بادام 38 درصد گل درشت کرمانی – 450 گرم
%3171,000 
166,000 تومان
گز آردی بادام 28 درصد گل درشت کرمانی – 450 گرم
گز آردی بادام 28 درصد گل درشت کرمانی – 450 گرم
143,000 تومان
گز آردی پسته 42 درصد ویژه سکه‌ای کرمانی – 400 گرم
گز آردی پسته 42 درصد ویژه سکه‌ای کرمانی – 400 گرم
ناموجود
گز آردی پسته 38 درصد سکه‌ای کرمانی – 400 گرم
گز آردی پسته 38 درصد سکه‌ای کرمانی – 400 گرم
ناموجود
گز آردی پسته 28 درصد سکه‌ای کرمانی – 400 گرم
گز آردی پسته 28 درصد سکه‌ای کرمانی – 400 گرم
ناموجود
گز آردی پسته 42 درصد ویژه گل درشت کرمانی – 450 گرم
گز آردی پسته 42 درصد ویژه گل درشت کرمانی – 450 گرم
ناموجود
%2 گز آردی پسته 38 درصد گل درشت کرمانی – 450 گرم
گز آردی پسته 38 درصد گل درشت کرمانی – 450 گرم
%2253,000 
248,000 تومان
%3 گز آردی پسته 28 درصد گل درشت کرمانی – 450 گرم
گز آردی پسته 28 درصد گل درشت کرمانی – 450 گرم
%3202,000 
196,000 تومان
گز لقمه پسته 38 درصد جعبه کشویی کرمانی – 450 گرم
گز لقمه پسته 38 درصد جعبه کشویی کرمانی – 450 گرم
ناموجود
گز لقمه مخلوط پسته و بادام 28 درصد طرح خاتم کرمانی – 450 گرم
گز لقمه مخلوط پسته و بادام 28 درصد طرح خاتم کرمانی – 450 گرم
ناموجود
%3 گز لقمه مخلوط پسته و بادام 28 درصد کرمانی – 450 گرم
گز لقمه مخلوط پسته و بادام 28 درصد کرمانی – 450 گرم
%3174,000 
168,000 تومان
گز لقمه مخلوط پسته و بادام 18 درصد کرمانی – 450 گرم
گز لقمه مخلوط پسته و بادام 18 درصد کرمانی – 450 گرم
143,000 تومان
محصولات پر بازدید اخیر
%6 سوهان حبه‌‌ای پارسین – 350 گرم
سوهان حبه‌‌ای پارسین – 350 گرم
%677,000 
72,000 تومان
%4 سوهان باقلوایی پارسین – 500 گرم
سوهان باقلوایی پارسین – 500 گرم
%4140,000 
135,000 تومان
گز لقمه پسته 18 درصد کرمانی – 450 گرم
گز لقمه پسته 18 درصد کرمانی – 450 گرم
162,000 تومان
%6 سوهان حبه‌ای پارسین – 350 گرم
سوهان حبه‌ای پارسین – 350 گرم
%677,000 
72,000 تومان
سوهان گزی پارسین طرح کاشی – 530 گرم
سوهان گزی پارسین طرح کاشی – 530 گرم
148,000 تومان
پولکی میکس کرمانی – 450 گرم
پولکی میکس کرمانی – 450 گرم
32,000 تومان
سوهان باقلوایی پارسین طرح گلدان – 800 گرم
سوهان باقلوایی پارسین طرح گلدان – 800 گرم
224,000 تومان
سوهان باقلوایی پارسین طرح کاشی – 800 گرم
سوهان باقلوایی پارسین طرح کاشی – 800 گرم
224,000 تومان
%4 سوهان حبه‌ای پارسین – 500 گرم
سوهان حبه‌ای پارسین – 500 گرم
%4140,000 
135,000 تومان
سوهان گل مجلسی پارسین – 500 گرم
سوهان گل مجلسی پارسین – 500 گرم
140,000 تومان
سوهان لقمه‌ای پارسین – 500 گرم
سوهان لقمه‌ای پارسین – 500 گرم
140,000 تومان
برندهای ویژه
منتخب جدیدترین کالاها
سوهان گل مجلسی پارسین – 500 گرم
سوهان گل مجلسی پارسین – 500 گرم
140,000 تومان
سوهان لقمه‌ای پارسین – 500 گرم
سوهان لقمه‌ای پارسین – 500 گرم
140,000 تومان
سوهان گزی پارسین طرح کاشی – 530 گرم
سوهان گزی پارسین طرح کاشی – 530 گرم
148,000 تومان
سوهان باقلوایی پارسین طرح گلدان – 800 گرم
سوهان باقلوایی پارسین طرح گلدان – 800 گرم
224,000 تومان
سوهان باقلوایی پارسین طرح کاشی – 800 گرم
سوهان باقلوایی پارسین طرح کاشی – 800 گرم
224,000 تومان
پولکی میکس کرمانی – 450 گرم
پولکی میکس کرمانی – 450 گرم
32,000 تومان