پیشنهاد شگفت انگیز
مشاهده همه
پولکی میکس کرمانی – 450 گرم
32,000
%9
29,000تومان
گز لقمه مخلوط پسته و بادام 28 درصد طرح خاتم کرمانی – 450 گرم
156,000
%4
150,000تومان
سوهان حبه‌ای پارسین – 500 گرم
95,000
%5
90,000تومان
سوهان باقلوایی پارسین – 500 گرم
95,000
%5
90,000تومان
مشاهده همه
نبات تخت زعفرانی کسری – 700 گرم
نبات تخت زعفرانی کسری – 700 گرم
60,000 تومان
سوهان گل مجلسی پارسین – 500 گرم
سوهان گل مجلسی پارسین – 500 گرم
95,000 تومان
سوهان لقمه‌ای پارسین – 500 گرم
سوهان لقمه‌ای پارسین – 500 گرم
95,000 تومان
سوهان گزی پارسین طرح کاشی – 530 گرم
سوهان گزی پارسین طرح کاشی – 530 گرم
99,000 تومان
%3 سوهان باقلوایی پارسین طرح گلدان – 800 گرم
سوهان باقلوایی پارسین طرح گلدان – 800 گرم
%3152,000 
148,000 تومان
%3 سوهان باقلوایی پارسین طرح کاشی – 800 گرم
سوهان باقلوایی پارسین طرح کاشی – 800 گرم
%3152,000 
148,000 تومان
%9 پولکی میکس کرمانی – 450 گرم
پولکی میکس کرمانی – 450 گرم
%932,000 
29,000 تومان
نبات تخت زعفرانی کرمانی – 700 گرم
نبات تخت زعفرانی کرمانی – 700 گرم
ناموجود
نبات چوبی نی دار زعفرانی کرمانی – 400 گرم
نبات چوبی نی دار زعفرانی کرمانی – 400 گرم
32,000 تومان
نبات شاخه‌ای زعفرانی کرمانی – 700 گرم
نبات شاخه‌ای زعفرانی کرمانی – 700 گرم
ناموجود
سوهان عسلی تخت جعبه فلزی کرمانی – 350 گرم
سوهان عسلی تخت جعبه فلزی کرمانی – 350 گرم
ناموجود
سوهان عسلی گزی کرمانی – 450 گرم
سوهان عسلی گزی کرمانی – 450 گرم
ناموجود
سوهان عسلی لقمه‌‌ای کرمانی – 450 گرم
سوهان عسلی لقمه‌‌ای کرمانی – 450 گرم
ناموجود
%2 سوهان عسلی تخت جعبه مقوایی کرمانی – 450 گرم
سوهان عسلی تخت جعبه مقوایی کرمانی – 450 گرم
%2110,000 
108,000 تومان
گز آردی مخلوط پسته و بادام 28 درصد سکه‌ای کرمانی – 400 گرم
گز آردی مخلوط پسته و بادام 28 درصد سکه‌ای کرمانی – 400 گرم
ناموجود
%2 گز آردی مخلوط پسته و بادام 28 درصد گل درشت کرمانی – 450 گرم
گز آردی مخلوط پسته و بادام 28 درصد گل درشت کرمانی – 450 گرم
%2122,000 
120,000 تومان
%3 گز آردی بادام 40 درصد فوق ممتاز انگبینی کرمانی – 450 گرم
گز آردی بادام 40 درصد فوق ممتاز انگبینی کرمانی – 450 گرم
%3175,000 
170,000 تومان
%6 گز آردی بادام 42 درصد ویژه گل درشت کرمانی – 450 گرم
گز آردی بادام 42 درصد ویژه گل درشت کرمانی – 450 گرم
%6149,000 
140,000 تومان
%2 گز آردی بادام 38 درصد گل درشت کرمانی – 450 گرم
گز آردی بادام 38 درصد گل درشت کرمانی – 450 گرم
%2132,000 
130,000 تومان
گز آردی بادام 28 درصد گل درشت کرمانی – 450 گرم
گز آردی بادام 28 درصد گل درشت کرمانی – 450 گرم
104,000 تومان
گز آردی پسته 42 درصد ویژه سکه‌ای کرمانی – 400 گرم
گز آردی پسته 42 درصد ویژه سکه‌ای کرمانی – 400 گرم
ناموجود
گز آردی پسته 38 درصد سکه‌ای کرمانی – 400 گرم
گز آردی پسته 38 درصد سکه‌ای کرمانی – 400 گرم
ناموجود
گز آردی پسته 28 درصد سکه‌ای کرمانی – 400 گرم
گز آردی پسته 28 درصد سکه‌ای کرمانی – 400 گرم
ناموجود
گز آردی پسته 42 درصد ویژه گل درشت کرمانی – 450 گرم
گز آردی پسته 42 درصد ویژه گل درشت کرمانی – 450 گرم
ناموجود
%3 گز آردی پسته 38 درصد گل درشت کرمانی – 450 گرم
گز آردی پسته 38 درصد گل درشت کرمانی – 450 گرم
%3176,000 
170,000 تومان
%3 گز آردی پسته 28 درصد گل درشت کرمانی – 450 گرم
گز آردی پسته 28 درصد گل درشت کرمانی – 450 گرم
%3136,000 
132,000 تومان
%3 گز لقمه پسته 38 درصد جعبه کشویی کرمانی – 450 گرم
گز لقمه پسته 38 درصد جعبه کشویی کرمانی – 450 گرم
%3176,000 
170,000 تومان
%4 گز لقمه مخلوط پسته و بادام 28 درصد طرح خاتم کرمانی – 450 گرم
گز لقمه مخلوط پسته و بادام 28 درصد طرح خاتم کرمانی – 450 گرم
%4156,000 
150,000 تومان
%2 گز لقمه مخلوط پسته و بادام 28 درصد کرمانی – 450 گرم
گز لقمه مخلوط پسته و بادام 28 درصد کرمانی – 450 گرم
%2122,000 
119,000 تومان
گز لقمه مخلوط پسته و بادام 18 درصد کرمانی – 450 گرم
گز لقمه مخلوط پسته و بادام 18 درصد کرمانی – 450 گرم
93,000 تومان
محصولات پر بازدید اخیر
%5 سوهان باقلوایی پارسین – 500 گرم
سوهان باقلوایی پارسین – 500 گرم
%595,000 
90,000 تومان
%7 سوهان حبه‌‌ای پارسین – 350 گرم
سوهان حبه‌‌ای پارسین – 350 گرم
%775,000 
70,000 تومان
%4 گز لقمه پسته 18 درصد کرمانی – 450 گرم
گز لقمه پسته 18 درصد کرمانی – 450 گرم
%4109,000 
105,000 تومان
%7 سوهان حبه‌ای پارسین – 350 گرم
سوهان حبه‌ای پارسین – 350 گرم
%775,000 
70,000 تومان
سوهان گزی پارسین طرح کاشی – 530 گرم
سوهان گزی پارسین طرح کاشی – 530 گرم
99,000 تومان
%9 پولکی میکس کرمانی – 450 گرم
پولکی میکس کرمانی – 450 گرم
%932,000 
29,000 تومان
%5 سوهان حبه‌ای پارسین – 500 گرم
سوهان حبه‌ای پارسین – 500 گرم
%595,000 
90,000 تومان
%3 سوهان باقلوایی پارسین طرح گلدان – 800 گرم
سوهان باقلوایی پارسین طرح گلدان – 800 گرم
%3152,000 
148,000 تومان
سوهان گل مجلسی پارسین – 500 گرم
سوهان گل مجلسی پارسین – 500 گرم
95,000 تومان
سوهان لقمه‌ای پارسین – 500 گرم
سوهان لقمه‌ای پارسین – 500 گرم
95,000 تومان
%8 سوهان حبه‌ای پارسین – 300 گرم
سوهان حبه‌ای پارسین – 300 گرم
%865,000 
60,000 تومان
برندهای ویژه
منتخب جدیدترین کالاها
سوهان گل مجلسی پارسین – 500 گرم
سوهان گل مجلسی پارسین – 500 گرم
95,000 تومان
سوهان لقمه‌ای پارسین – 500 گرم
سوهان لقمه‌ای پارسین – 500 گرم
95,000 تومان
سوهان گزی پارسین طرح کاشی – 530 گرم
سوهان گزی پارسین طرح کاشی – 530 گرم
99,000 تومان
%3 سوهان باقلوایی پارسین طرح گلدان – 800 گرم
سوهان باقلوایی پارسین طرح گلدان – 800 گرم
%3152,000 
148,000 تومان
%3 سوهان باقلوایی پارسین طرح کاشی – 800 گرم
سوهان باقلوایی پارسین طرح کاشی – 800 گرم
%3152,000 
148,000 تومان
%9 پولکی میکس کرمانی – 450 گرم
پولکی میکس کرمانی – 450 گرم
%932,000 
29,000 تومان